Akademia Muzyczna w Krakowie

Inwestor: Akademia Muzyczna w Krakowie
Faza: projekt konkursowy
Data: 2016
Powierzchnia: 13 200 m2

Na miejsce nowej siedziby Akademii Muzycznej w Krakowie został przeznaczony zamknięty teren wojskowy pomiędzy dzielnicą Grzegórzki a Bulwarem Wiślanym. Założeniem projektu jest taka lokalizacja projektowanego budynku, która zapewni powiązanie tego odciętego do tej pory fragmentu miasta z otaczającą zabudową i rzeką Wisłą. W tym celu wytyczyliśmy parkowy trakt łączący plac miejski z placem nad bulwarem rzecznym. Ambitny i obszerny program umieszczony w jednej kubaturze przytłaczałby niską zabudowę oraz park, stąd zdecydowaliśmy aby rozmieścić go wokół dziedzińców, w których zostały zachowane najcenniejsze drzewa. Zadaszona aleja meandrując otacza kompleks akademii prowadząc spacerujących w stronę Wisły. Wędrówka drewnianą kolumnadą biegnącą to przy budynkach to odrywając się od nich nadaje kameralny charakter zwartej bryle uczelni. Budynek Akademii zbliża się do bulwarów stając się sygnałem dla rewitalizacji nadbrzeża. Segment mieszczący w sobie część programu dużych sal koncertowych otwiera się na Wisłę przeszkleniem, które o zmierzchu niczym latarnia przyciąga spacerujących bulwarami krakowian.

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Michał Rogowski
Maria Roj
Josef Kiszka

Współpraca:
Daniel Stawicki