University of Warsaw

University of Warsaw – Faculty of Journalism, Information and Book Studies department building in Warsaw

Investor: University Of Warsaw
Phase: concept design
Date: 2019-2020
Area: 15 000 m2
Awards: honourable mention in 2 stage architectural competition

Authors:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Team:
Aleksandra Nowotniak
Tomasz Szmerdt

Zaproponowana zabudowa ukształtowana jest tak by sprzyjać i zachęcać do otwartej dyskusji, wymiany idei i informacji nie tylko pomiędzy wydziałami, ale także pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Poprzez otwarty, ogólnodostępny charakter nowoprojektowany budynek ożywi i połączy fragmenty miasta, oraz społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. Projektowany budynek międzywydziałowy jest ramą dla aktywnego życia studenckiego oraz miejskiego. Ma stać się katalizatorem dla szerszych przemian i porządkowania przestrzeni miejskiej

Budynek tworzą dwie bryły wpisane w kształt działki i obowiązujące linie zabudowy oraz przedzielone przestrzenią byłej ulicy Marjenstadt. Każda z nich to kwartał z własnym zabudowanym dziedzińcem (kwartał naukowy i kwartał studencki). W ten sposób wytworzone są 3 charakterystyczne przestrzenie główne: 2 kwartały i ulica. Każda z nich została zaprojektowana w odmiennym charakterze. Bryły połączone są ze sobą trójkondygnacyjnym łącznikiem, dodatkowo budynek łączy się z istniejącym budynkiem Łaźni łącznikiem na poziomie parteru