Pałac Radziwiłłów w Wilnie

Koncepcja przebudowy zabytkowego Pałacu Radziwiłłów na Litewskie Muzeum Sztuki

Inwestor: Litewskie Muzeum Sztuki
Faza: koncepcja projektowa
Data: 2021
Powierzchnia: 10 090 m2
Nagrody: 3 nagroda w międzynarodowym konkursie architektonicznym

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Współpraca:
Kamil Urban

Na archiwalnej rycinie autorstwa Marcelisa Januškevičiusa widać czytelny układ Pałacu Radziwiłłów w kształcie litery U, sprzed pożaru Wilna wywołanego w trakcie Wojny Moskiewskiej. Mur z dwoma bramami domykał prostokątny dziedziniec. Główne wejście to pałacu znajdowało się w centralnym 3 kondygnacyjnym pawilonie.

Jednym z głównych założeń projektu jest przywrócenie pierwotnego układu urbanistycznego Pałacu Radziwiłłów. Odtworzyliśmy gabaryty pawilonu centralnego ze skrzydłem wschodnim, oraz pawilon południowy. Na plac wewnętrznych wchodzi się przez ażurowy podcień wparty na lekkiej konstrukcji słupowej. Przed Muzeum zaprojektowaliśmy duże pola zieleni z wysokimi drzewami, przesadzonymi z obecnego dziedzińca.

Kompleks będzie teraz mieścił nowoczesne muzeum sztuki i projektowania, a jego otoczenie stanie się tętniącą życiem i dostępną przestrzenią publiczną, tworząc nowe atrakcyjne miejsce na Starym Mieście w Wilnie.

Na archiwalnej rycinie autorstwa Marcelisa Januškevičiusa widać czytelny układ Pałacu Radziwiłłów w kształcie litery U, sprzed pożaru Wilna wywołanego w trakcie Wojny Moskiewskiej. Mur z dwoma bramami domykał prostokątny dziedziniec. Główne wejście to pałacu znajdowało się w centralnym 3 kondygnacyjnym pawilonie.

Jednym z głównych założeń projektu jest przywrócenie pierwotnego układu urbanistycznego Pałacu Radziwiłłów. Odtworzyliśmy gabaryty pawilonu centralnego ze skrzydłem wschodnim, oraz pawilon południowy. Na plac wewnętrznych wchodzi się przez ażurowy podcień wparty na lekkiej konstrukcji słupowej. Przed Muzeum zaprojektowaliśmy duże pola zieleni z wysokimi drzewami, przesadzonymi z obecnego dziedzińca.

Kompleks będzie teraz mieścił nowoczesne muzeum sztuki i projektowania, a jego otoczenie stanie się tętniącą życiem i dostępną przestrzenią publiczną, tworząc nowe atrakcyjne miejsce na Starym Mieście w Wilnie.