Uniwersytet Warszawski

Budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Bednarskiej w Warszawie

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Faza: projekt konkursowy
Data: 2019-2020
Powierzchnia: 15 000 m2
Nagrody: wyróżnienie w dwuetapowym konkursie architektoniczno-urbanistycznym SARP

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Współpraca:
Aleksandra Nowotniak
Tomasz Szmerdt

Zaproponowana zabudowa ukształtowana jest tak by sprzyjać i zachęcać do otwartej dyskusji, wymiany idei i informacji nie tylko pomiędzy wydziałami, ale także pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Poprzez otwarty, ogólnodostępny charakter nowoprojektowany budynek ożywi i połączy fragmenty miasta, oraz społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. Projektowany budynek międzywydziałowy jest ramą dla aktywnego życia studenckiego oraz miejskiego. Ma stać się katalizatorem dla szerszych przemian i porządkowania przestrzeni miejskiej

Budynek tworzą dwie bryły wpisane w kształt działki i obowiązujące linie zabudowy oraz przedzielone przestrzenią byłej ulicy Marjenstadt. Każda z nich to kwartał z własnym zabudowanym dziedzińcem (kwartał naukowy i kwartał studencki). W ten sposób wytworzone są 3 charakterystyczne przestrzenie główne: 2 kwartały i ulica. Każda z nich została zaprojektowana w odmiennym charakterze. Bryły połączone są ze sobą trójkondygnacyjnym łącznikiem, dodatkowo budynek łączy się z istniejącym budynkiem Łaźni łącznikiem na poziomie parteru

Zaproponowana zabudowa ukształtowana jest tak by sprzyjać i zachęcać do otwartej dyskusji, wymiany idei i informacji nie tylko pomiędzy wydziałami, ale także pomiędzy różnymi grupami społecznymi. Poprzez otwarty, ogólnodostępny charakter nowoprojektowany budynek ożywi i połączy fragmenty miasta, oraz społeczność Uniwersytetu Warszawskiego. Projektowany budynek międzywydziałowy jest ramą dla aktywnego życia studenckiego oraz miejskiego. Ma stać się katalizatorem dla szerszych przemian i porządkowania przestrzeni miejskiej

Budynek tworzą dwie bryły wpisane w kształt działki i obowiązujące linie zabudowy oraz przedzielone przestrzenią byłej ulicy Marjenstadt. Każda z nich to kwartał z własnym zabudowanym dziedzińcem (kwartał naukowy i kwartał studencki). W ten sposób wytworzone są 3 charakterystyczne przestrzenie główne: 2 kwartały i ulica. Każda z nich została zaprojektowana w odmiennym charakterze. Bryły połączone są ze sobą trójkondygnacyjnym łącznikiem, dodatkowo budynek łączy się z istniejącym budynkiem Łaźni łącznikiem na poziomie parteru