Realizacja Zespółu kolumbariów w Radomiu, zajęła pierwsze miejsce w kategorii obiekty publiczne oraz zdobyła nagrodę główną Grand Prix w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2023! To już 16 edycja corocznego konkursu obejmującego obiekty zrealizowane w Polsce w minionym roku, organizowanym przez Grupę Sztuka Architektury. Dziękujemy jury za wyróżnienie i gratulujemy pozostałym nagrodzonym.

Więcej informacji o nagrodzie na stronie portalu Sztuka-Architektury