Nasz projekt zdobył 2 nagrodę w konkursie na opracowanie koncepcji architektonicznej pływalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul Ostródzkiej w Warszawie.

Organizatorem konkursu było m st. Warszawa, Urząd Dzielnicy Białołęka, a konkurs otrzymał rekomendację SARP.

Gratulujemy zwycięzcom oraz innym nagrodzonym.

Przejdź do projektu