Otrzymaliśmy I miejsce w konkursie na Koncepcję Architektoniczno-Urbanistyczną Zespołu Kolumbariów na Cmentarzu Komunalnym w Radomiu ul. Ofiar Firleja 45 wraz z koncepcją zmiany elewacji budynku chłodni. Projekt polegał na budowie 2000 nisz cmentarnych na urny w centralnym punkcie cmentarza, w miejscu niezrealizowanej kaplicy. W kompozycji należało uwzględnić istniejący budynek chłodni.

Przejdź do projektu