Dom w Konstancinie

Projekt domu jednorodzinnego w Konstancinie-Jeziornie

Inwestor: prywatny
Faza: w budowie
Data: 2020-2021
Powierzchnia: 240 m2

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Głównym założeniem przy projektowaniu domu było wykorzystanie walorów i naturalnych uwarunkowań krajobrazowych stosunkowo małej działki. Otoczenie domu to bardzo zielona i zalesiona okolica o charakterystycznym dla Konstancina pięknym, przyrodniczym klimacie. Projekt realizuje ideę życia w bliskości natury – jego strefa dzienna maksymalnie otwiera się na otoczenie. Dzięki zastosowaniu pełnych przeszkleń i przesuwnych okien przestrzeń salonu przenika się z zewnętrzem, a okalający taras stanowi swoisty bufor zapewniający zacienienie wnętrza oraz rozszerzenie jego powierzchni użytkowej.

Efektywny rzut organizuje przestrzenie tak by oferować jak największą funkcjonalność przy wielkościowych ograniczeniach wynikających z wielkości działki oraz zapisów prawa miejscowego. Budynek wykonany jest w konstrukcji hybrydowej, jego główną konstrukcją naziemną jest szkielet stalowy uzupełniony o elementy z drewna klejonego.