Muzeum Literatury

Rewaloryzacja siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Faza: dokumentacja budowlano-wykonawcza
Data: 2015
Powierzchnia: 5370 m²
Nagrody: I nagroda w konkursie architektonicznym SARP

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – sześciu zabytkowych kamienic oraz ich rozbudowa o nową salę wielofunkcyjną.
Na obszarze wpisanego na listę UNESCO Starego Miasta Warszawy lokalizowanych coraz więcej instytucji kultury, w tym muzeów. Przed wojną ten fragment Starego Miasta wypełniała zabudowa z małymi wydzielonymi dziedzińcami w oficynach. W latach 40. i 50. pierzeje zostały odtworzone, ale kwartały pozostały wewnątrz niezbudowane tworząc ogólnodostępne podwórka. Wyjątkiem od przyjętej wtedy zasady jest obecny łącznik Muzeum Literatury, który dzieli wnętrze kwartału na dwie części. Koncepcja przyjęta w projekcie to propozycja takiej rozbudowy, która pozwala na swobodne przejście między odciętymi obecnie fragmentami kwartału i stworzenie „staromiejskiego szlaku muzeów”. W otwartej przestrzeni dziedzińca – wydzielonej jednak od gwarnego Rynku – widzimy możliwość dalszego rozwoju Muzeum. W zabytkowych kamienicach zaproponowaliśmy nowy program funkcjonalny, zachowują i podkreślając elementy z czasów obudowy.

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Współpraca:
Michał Rogowski
Mariusz Maury

Przedmiotem projektu jest rewaloryzacja siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie – sześciu zabytkowych kamienic oraz ich rozbudowa o nową salę wielofunkcyjną.
Na obszarze wpisanego na listę UNESCO Starego Miasta Warszawy lokalizowanych coraz więcej instytucji kultury, w tym muzeów. Przed wojną ten fragment Starego Miasta wypełniała zabudowa z małymi wydzielonymi dziedzińcami w oficynach. W latach 40. i 50. pierzeje zostały odtworzone, ale kwartały pozostały wewnątrz niezbudowane tworząc ogólnodostępne podwórka. Wyjątkiem od przyjętej wtedy zasady jest obecny łącznik Muzeum Literatury, który dzieli wnętrze kwartału na dwie części. Koncepcja przyjęta w projekcie to propozycja takiej rozbudowy, która pozwala na swobodne przejście między odciętymi obecnie fragmentami kwartału i stworzenie „staromiejskiego szlaku muzeów”. W otwartej przestrzeni dziedzińca – wydzielonej jednak od gwarnego Rynku – widzimy możliwość dalszego rozwoju Muzeum. W zabytkowych kamienicach zaproponowaliśmy nowy program funkcjonalny, zachowują i podkreślając elementy z czasów obudowy.

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Współpraca:
Michał Rogowski
Mariusz Maury