UW Furmańska

Budynek naukowo-dydaktyczny (nauki społeczne) Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Furmańskiej w Warszawie

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Faza: projekt konkursowy
Data: 2021
Powierzchnia: 16 700 m2

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Naszą ambicją przy projektowaniu budynku UW było nie tylko stworzenie budynku odpowiadającego na potrzeby współczesnego Uniwersytetu. Nowy budynek wydziałów nauk społecznych musi być otwarty, przyjazny dla użytkowników, przyjazny dla środowiska, ale także przyjazny przemianom – zarówno tym przestrzennym jaki i społecznym. Założenia te realizowane są na wielu płaszczyznach, poprzez odpowiednie ukształtowanie i dobór środków architektoniczno-budowlanych.

Będąc świadomym dynamicznych procesów jakie zachodzą w świecie, a tym samym zmiennych potrzeb, którym muszą sprostać przestrzenie zabudowane, w tym uniwersyteckie, staraliśmy się stworzyć budynek, który będzie elastyczną ramą, platformą aktywności naukowych i społecznych, taką, która może dynamicznie reagować na potrzeby jego użytkowników. Dzięki przyjętym rozwiązaniom przestrzennym i materiałowym projekt jest elastyczny może łatwo dopasowywać się do różnorodnych wymogów bez konieczności wyburzeń, gruntownych remontów czy modernizacji. W ten sposób zasoby materiałowe i energetyczne wykorzystane do realizacji zamierzenia inwestycyjnego są spożytkowane w optymalny sposób i mają szanse zaspokoić potrzeby stawiane budynkowi na jak najdłuższy czas. Tym samym minimalizowany jest całościowy wpływ budynku na środowisko w całym cyklu jego życia.

Naszą ambicją przy projektowaniu budynku UW było nie tylko stworzenie budynku odpowiadającego na potrzeby współczesnego Uniwersytetu. Nowy budynek wydziałów nauk społecznych musi być otwarty, przyjazny dla użytkowników, przyjazny dla środowiska, ale także przyjazny przemianom – zarówno tym przestrzennym jaki i społecznym. Założenia te realizowane są na wielu płaszczyznach, poprzez odpowiednie ukształtowanie i dobór środków architektoniczno-budowlanych.

Będąc świadomym dynamicznych procesów jakie zachodzą w świecie, a tym samym zmiennych potrzeb, którym muszą sprostać przestrzenie zabudowane, w tym uniwersyteckie, staraliśmy się stworzyć budynek, który będzie elastyczną ramą, platformą aktywności naukowych i społecznych, taką, która może dynamicznie reagować na potrzeby jego użytkowników. Dzięki przyjętym rozwiązaniom przestrzennym i materiałowym projekt jest elastyczny może łatwo dopasowywać się do różnorodnych wymogów bez konieczności wyburzeń, gruntownych remontów czy modernizacji. W ten sposób zasoby materiałowe i energetyczne wykorzystane do realizacji zamierzenia inwestycyjnego są spożytkowane w optymalny sposób i mają szanse zaspokoić potrzeby stawiane budynkowi na jak najdłuższy czas. Tym samym minimalizowany jest całościowy wpływ budynku na środowisko w całym cyklu jego życia.