Otrzymaliśmy I nagrodę w konkursie architektonicznym na opracowanie koncepcji rewaloryzacji siedziby Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Przejdź do projektu