Cognitarium

Koncepcji architektoniczno – urbanistyczna „Centrum Wiedzy Cognitarium” przy ul. Śniadeckich w Koszalinie

Inwestor: Politechnika Koszalińska
Faza: projekt koncepcyjny
Data: 2020
Powierzchnia: 5 900 m2

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Współpraca:
Ewa Mucha

Budynek Contagium stanie się ważnym obiektem nie tylko na mapie Koszalina ale i regionu. Będzie to miejsce integracji i spotkań, studentów, pracowników uczelni i mieszkańców miasta.

Założeniem projektu jest stworzenie budynku otwartego, przyjaznego, dostępnego publicznie. Architektura, urbanistyka, układ funkcjonalny, struktura Cognitarium manifestują te cechy. Idea Otwartość i dostępność budynku realizują się poprzez odpowiednie rozlokowanie funkcji, ale także poprzez silne architektoniczne i urbanistyczne gesty, takie jak: przeszklona fasada, otwartość planu, intuicyjna lokalizacja wejść, powiązanie z istniejącym układem urbanistycznym i poszerzenie go o nowe strefy i połączenia.

Kontekst Kwartał Politechniki Koszalińskiej to przykład planowego tworzenia struktury miejskiej. Zabudowa Politechniki pozytywnie wyróżnia się na tle dość chaotycznych układów mieszkaniowych widocznych w otoczeniu. Budynek Cognitarium kontynuuje plany uczelni wpisując się założony układ urbanistyczny. Lokalizacja wzdłuż ul. Śniadeckich oraz kontynuacja linii zabudowy pozwala na dalszy rozwój uczelni po stronie południowej kwartału. Zaproponowane w projekcie powiązanie ul. Śniadeckich z ul. Gdańską poprzez ciąg pieszo- rowerowy ze szpalerem drzew sprawi, że Biblioteka stanie się najpopularniejszym miejscem kampusu wpisanym w puls akademickiego, ale i miejskiego życia.

Budynek Contagium stanie się ważnym obiektem nie tylko na mapie Koszalina ale i regionu. Będzie to miejsce integracji i spotkań, studentów, pracowników uczelni i mieszkańców miasta.

Założeniem projektu jest stworzenie budynku otwartego, przyjaznego, dostępnego publicznie. Architektura, urbanistyka, układ funkcjonalny, struktura Cognitarium manifestują te cechy. Idea Otwartość i dostępność budynku realizują się poprzez odpowiednie rozlokowanie funkcji, ale także poprzez silne architektoniczne i urbanistyczne gesty, takie jak: przeszklona fasada, otwartość planu, intuicyjna lokalizacja wejść, powiązanie z istniejącym układem urbanistycznym i poszerzenie go o nowe strefy i połączenia.

Kontekst Kwartał Politechniki Koszalińskiej to przykład planowego tworzenia struktury miejskiej. Zabudowa Politechniki pozytywnie wyróżnia się na tle dość chaotycznych układów mieszkaniowych widocznych w otoczeniu. Budynek Cognitarium kontynuuje plany uczelni wpisując się założony układ urbanistyczny. Lokalizacja wzdłuż ul. Śniadeckich oraz kontynuacja linii zabudowy pozwala na dalszy rozwój uczelni po stronie południowej kwartału. Zaproponowane w projekcie powiązanie ul. Śniadeckich z ul. Gdańską poprzez ciąg pieszo- rowerowy ze szpalerem drzew sprawi, że Biblioteka stanie się najpopularniejszym miejscem kampusu wpisanym w puls akademickiego, ale i miejskiego życia.