MCM

Międzynarodowe Centrum Muzyki w Żelazowej Woli

Inwestor: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
Faza: projekt konkursowy
Data: 2018
Powierzchnia terenu: 17051 m²
Powierzchnia użytkowa: 9480 m²

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Michał Rogowski
Maria Roj

Współpraca:
Mirosław Karpicki – akustyk
Agnieszka Wardzińska
Krystian Woźniak

Głównym założeniem projektu było harmonijne wpisanie się w kontekst Parku. Zaproponowana forma budynku poprzez proste rytmy nawiązuje dialog z istniejącymi pawilonami otaczającymi układ zabudowań i elementów krajobrazu w Żelazowej Woli – dopełniając widokowo Park Pomnik. Niska jednokondygnacyjna zabudowa wkomponowana w skarpę, mieści cały program części ogólnodostępnej założony przez Inwestora.

Od strony Parku zaproponowano ścieżkę prowadzącą przez kładkę do wejścia foyer Sali Koncertowej. Takie rozwiązanie stwarza szansę połączenia przyszłego budynku MCM z parkiem, zapewniając melomanom możliwość kontemplacji ogrodu w oczekiwaniu na koncert, lub wieczorny spacer alejkami parkowymi po wydarzeniach muzycznych.

Nad tarasem górnym wyrasta Sala Koncertowa z otaczającymi ją podcieniami dostępnymi z trzykondygnacyjnego foyer. Melomani podczas przerwy koncertowej mogą z nich podziwiać widoki na otaczające pola i lasy. Budynek nawiązuje relację z otoczeniem na każdym z poziomów zapewniając użytkownikom możliwość kontaktu z polskim krajobrazem, ważnym elementem w twórczości Fryderyka Chopina.

Inspiracja krajobrazem naturalnym jest widoczna w projektowanym ogrodzie na przedpolu MCM. Nacisk został położony na to by ograniczyć ingerencję z obszar zalewowy, zostawiając go naturalnemu rytmowi przyrody.

Przyszły kompleks MCM będzie wybrzmiewał muzyką z wielu scen i sal. Założeniem przy tworzeniu struktury budynku było zredukowanie wzajemnego przenikania dźwięków z poszczególnych funkcji. Aby uzyskać odpowiedni komfort akustyczny funkcje zostały pogrupowane w taki sposób aby oddzielić je od siebie poprzez komunikację pełniącą rolę buforu akustycznego. Dzięki temu budynek MCM uzyskuje czytelną strukturę oraz niezależność funkcjonalną i akustyczną.

Głównym założeniem projektu było harmonijne wpisanie się w kontekst Parku. Zaproponowana forma budynku poprzez proste rytmy nawiązuje dialog z istniejącymi pawilonami otaczającymi układ zabudowań i elementów krajobrazu w Żelazowej Woli – dopełniając widokowo Park Pomnik. Niska jednokondygnacyjna zabudowa wkomponowana w skarpę, mieści cały program części ogólnodostępnej założony przez Inwestora.

Od strony Parku zaproponowano ścieżkę prowadzącą przez kładkę do wejścia foyer Sali Koncertowej. Takie rozwiązanie stwarza szansę połączenia przyszłego budynku MCM z parkiem, zapewniając melomanom możliwość kontemplacji ogrodu w oczekiwaniu na koncert, lub wieczorny spacer alejkami parkowymi po wydarzeniach muzycznych.

Nad tarasem górnym wyrasta Sala Koncertowa z otaczającymi ją podcieniami dostępnymi z trzykondygnacyjnego foyer. Melomani podczas przerwy koncertowej mogą z nich podziwiać widoki na otaczające pola i lasy. Budynek nawiązuje relację z otoczeniem na każdym z poziomów zapewniając użytkownikom możliwość kontaktu z polskim krajobrazem, ważnym elementem w twórczości Fryderyka Chopina.

Inspiracja krajobrazem naturalnym jest widoczna w projektowanym ogrodzie na przedpolu MCM. Nacisk został położony na to by ograniczyć ingerencję z obszar zalewowy, zostawiając go naturalnemu rytmowi przyrody.

Przyszły kompleks MCM będzie wybrzmiewał muzyką z wielu scen i sal. Założeniem przy tworzeniu struktury budynku było zredukowanie wzajemnego przenikania dźwięków z poszczególnych funkcji. Aby uzyskać odpowiedni komfort akustyczny funkcje zostały pogrupowane w taki sposób aby oddzielić je od siebie poprzez komunikację pełniącą rolę buforu akustycznego. Dzięki temu budynek MCM uzyskuje czytelną strukturę oraz niezależność funkcjonalną i akustyczną.