Szkolna hala sportowa

Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18 w Warszawie

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa
Faza: projekt konkursowy
Data: 2018
Powierzchnia: 4800m2

Autorzy:
Konrad Basan
Paweł Dadok
Maria Roj

Założeniem projektu było aby w przeciwieństwie do zamkniętych kwartałów mieszkalnych Pragi, projektowana zabudowa pozwalała na kontakt przestrzenny i wzrokowy z całym obecnie niezbudowanym terenem. Stąd zdecydowano się na parterze umieścić salę gimnastyczną, a nad nią zlokalizować pozostałe pomieszczania dydaktyczne. Takie działanie pozwoliło na utworzenie na poziomie tere¬nu i w kontakcie z miastem największej przestrzeni służącej integracji uczniów rodziców oraz gości.

Projektowana zabudowa respektuje zapisy planu miejscowego zamykając pierzeją ul. Białostockiej. Nowa hala sportowa nawiązuje do istniejącej zabudowy, przylega do oficyn w miejscu gdzie graniczą z działką, a odsuwa się tam gdzie znajduje się sąsiednie podwórko. Ostatnia kondygnacja uskakuje tworząc tarasy dostępne z sal lekcyjnych. Taras zachodni zlokalizowano w sąsiedztwie podwórka sąsiedniego kwartału. Taras wschodni poprawia nasłonecznienie sal istniejącej szkoły i zwraca się w stronę otwartego terenu boisk szkolnych.

Założeniem projektu było aby w przeciwieństwie do zamkniętych kwartałów mieszkalnych Pragi, projektowana zabudowa pozwalała na kontakt przestrzenny i wzrokowy z całym obecnie niezbudowanym terenem. Stąd zdecydowano się na parterze umieścić salę gimnastyczną, a nad nią zlokalizować pozostałe pomieszczania dydaktyczne. Takie działanie pozwoliło na utworzenie na poziomie tere¬nu i w kontakcie z miastem największej przestrzeni służącej integracji uczniów rodziców oraz gości.

Projektowana zabudowa respektuje zapisy planu miejscowego zamykając pierzeją ul. Białostockiej. Nowa hala sportowa nawiązuje do istniejącej zabudowy, przylega do oficyn w miejscu gdzie graniczą z działką, a odsuwa się tam gdzie znajduje się sąsiednie podwórko. Ostatnia kondygnacja uskakuje tworząc tarasy dostępne z sal lekcyjnych. Taras zachodni zlokalizowano w sąsiedztwie podwórka sąsiedniego kwartału. Taras wschodni poprawia nasłonecznienie sal istniejącej szkoły i zwraca się w stronę otwartego terenu boisk szkolnych.